Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid

Wij strijden voor het genezen van doofblindheid. Strijd jij mee?

Steun ons

Contactgegevens

Postadres
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid
Utrechtseweg 393
3818 EL Amersfoort

Telefoonnummer

06 251 907 54 (Erik van Leest, Penningmeester bestuur SWODB)
06 191 961 11 (Linda Gomes, Secretaris bestuur SWODB)

Bankgegevens

Bank: ING
IBAN: NL92 INGB 0005 7396 00
Ter name van: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid
KVK nummer: 27355230
RSIN: 821309602

Contactformulier

Cookie informatie

Onze website maakt gebruik van Cookies. Lees hieronder wat dit voor u betekent.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan onze website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan op een later bezoek worden uitgelezen door deze website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site het anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies zijn handig voor de bezoeker. Op swodb.nl wordt de informatie uit de cookie gebruikt om de lettergrootte en contrastvoorkeur bij een volgend bezoek te onthouden. Hierdoor hoeft u als bezoeker niet meer bij ieder bezoek aan onze website deze instelling aan te zetten. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op in onze cookies en maken daarbij ook geen gebruik van zogenoemde traceer en third-party cookies.

Voor verdere informatie hierover zie onze GDPR pagina.

Waarom gebruikt swodb.nl cookies?

Swodb.nl maakt gebruik van cookies om u een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden geheel afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Met behulp van cookies zorgt swodb.nl ervoor dat u bijvoorbeeld niet herhaaldelijk dezelfde instellingen hoeft aan te zetten. Tevens worden de cookies gebruikt voor het optimaliseren van de werking van de website. Hier kunt u denken aan het toegankelijker maken van de website of gebruikersvriendelijker maken van opties. Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking heeft swodb.nl adequate organisatorische en technische maatregelen genomen.

Voor verdere informatie hierover zie onze disclaimer

Disclaimer

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen Disclaimer & Privacy Policy. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door het bestuur van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Hyperlink(s) & Doorverwijzingen

Op of via de site wordt u met hyperlinks doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. In het laatste geval beschikken wij over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Privacy

Swodb.nl respecteert de privacy van al haar gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij vragen niet meer informatie dan noodzakelijk is en gebruiken uw gegevens alleen om uw ingediende aanvragen te verwerken. Voor alle overige zaken worden uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt wanneer u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt.

Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met ons via ons contact formulier.

Persoonlijke gegevens

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en deze uitsluitend aan derden die bij het uitvoeren van uw aanvraag betrokken zijn ter beschikking stellen. Het bestuur van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid en derden die door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid worden ingeschakeld zijn verplicht uw privacy te respecteren en gaan vertrouwelijk met persoonlijke gegevens om.

Waar gebruiken wij uw gegevens dan wel voor? Als u op swodb.nl een aanvraag indient, hebben we uw naam, naam van het bedrijf/instelling, e-mailadres, telefoonnummer nodig om de aanvraag te kunnen verwerken en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Nieuwsbrief en doneren

Wij leggen uw gegevens vast ter uitvoering van het donateurschap. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en evenementen. Deze gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, anders dan in het kader van informatieverstrekking.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Swodb.nl gebruikt cookies om u bij een volgend bezoek te herkennen. Hierdoor kunnen wij informatie over het gebruik van onze website verzamelen om deze te verbeteren en aan uw wensen aan te passen, zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. Sommige delen van de site, waaronder de toegankelijkheidsopties, functioneren niet naar behoren wanneer het gebruik van cookies is uitgeschakeld. U kunt er desgewenst voor kiezen de cookies na uw bezoek aan onze website te verwijderen. Als u meer informatie over cookies wilt weten kunt u dit hier lezen.

Mocht u nog vragen hebben over onze Disclaimer en Privacy Policy dan kun u contact opnemen met het bestuur. U kunt hiervoor gebruik maken van ons contact formulier. Het bestuur helpt u graag als u informatie wilt over de gegevens die van u bij ons bekend zijn, of wanneer u uw gegevens wilt wijzigen.

Analytics

Swodb.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor verdere informatie hierover zie onze GDPR pagina.

Wijzigingen

Deze Disclaimer en Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy. Bij het wijzigen van onze Privacy policy wordt u op de hoogte gesteld.

Herroeping en bezwaar

U kunt te allen tijde hetzij in het algemeen, hetzij in verband met bepaalde maatregelen bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor marktonderzoek. In het bijzonder kunt u kosteloos via het bestuur bezwaar maken tegen reclame. Hiertoe volstaat een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld via e?mail of per brief). De mogelijkheid van herroeping geldt tevens voor de toestemming voor de kredietwaardigheidsbeoordeling of overige vormen van uitdrukkelijke gegevensverstrekking. Hiertoe wendt u zich tot onze contactgegevens.

GDPR

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese wet voor databescherming in werking; de General Data Protection Regulation (GDPR), oftewel de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet is een aanscherping en aanvulling op de wet bescherming persoonsgegevens, en is bedoeld om de privacy van burgers beter te beschermen. Hieronder leest u wat SWODB in werking heeft gesteld om uw privacy te waarborgen.

Google Analytics

Swodb.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Om compliant te zijn met de GDPR wet- en regelgeving heeft SWODB het onderstaande in acht genomen:

  1. SWODB heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
  2. Uw persoonlijke IP-adres wordt afgeschermd voor Google, dit aan de hand van de IP-anonimiseringsfunctie. De IP-anonimiseringsfunctie in Analytics stelt de laatste byte van IPv4 IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat deze naar het Analytics-collectienetwerk zijn verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf of in cookies opgeslagen.
  3. SWODB heeft de optie ‘delen van gegevens met Google’ uitgezet. Hierna specifiek uiteengezet: 1) uitsluitend andere Google-producten, 2) anoniem met Google en andere 3) technische ondersteuning 4) (toegang voor Google-)accountspecialisten.

Functionaris gegevensbescherming

SWODB heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld die u kunt raadplegen om inzichten te krijgen over het inzien en verwerken van uw persoonlijke gegevens, tracking en cookies. Hiervoor kunt u Joey Vos (Director User Experience SWODB) raadplegen via j.vos@swodb.nl

Bestuur & Organisatie

Voorzitter
Hedda Vos – E-mail

Secretaris
Linda Gomes – E-mail

Penningmeester
Erik van Leest – E-mail

Vormgeving & Ontwikkeling

UX en Interaction Design
Joey Vos – Dutch UI/UX Designer

Technische ontwikkeling
Mitch Holling

Arrow icon